Tjänster

Våra tjänster

Vid sidan av geoteknik är vi även experter inom byggnadskonstruktion och byggadmnistration. Här berättar vi mer om dessa tjänster.

Byggnadskonstruktion

Inom byggnadskonstruktion är helhetslösningar vår styrka. Vi kan leverera kompletta och genomarbetade handlingar ner på tillverkningsnivå från grund till tak med hjälp av våra kunskaper inom hela området. Bland dessa kompetenser finns bland annat allmänkonstruktion, grundläggning, byggteknik och byggnadskonstruktion, geokonstruktion och geoteknik. 

Vi gör utredningar redan i ett tidigt skede av byggprocessen och upprättar programhandlingar, systemhandlingar och relationshandlingar. Dessutom ger våra kunniga och erfarna medarbetare råd inom byggteknik, byggfysik, hållfasthet, miljö och fukt. Vi kan även konstruera lastbärande komponenter av stål. 

Vi kan även utföra avancerade och precisa beräkningar, där vi använder ett flertal mjukvaror för att nå bästa möjliga resultat. Våra kunniga anställda utför analyser av strukturdynamik och kan även analysera spänningstillstånd i betongkonstruktioner. 

Sitowise skapar effektiva lösningar som är anpassade för varje separat kund och optimerar även tekniska lösningar för stommontering och elementtillverkning. Tillsammans med kunden deltar vi aktivt i hela processen, från första skissen tills att stommen är färdigmonterad. Service och öppenhet är alltid i fokus för oss – vi  är alltid tillgängliga under hela produktionen från idé till färdig stomme. 

Byggadministration

Inom detta område kan vi erbjuda följande tjänster för kunder i hela Sverige:

  • Projektledning. Hos oss finns erfarna och kunniga projektledare som leder ditt byggprojekt från idé till färdigt bygge. Vårt största fokus ligger på att styra projektet mot rätt kvalitet, kostnad och tid.
  • Projekteringsledning. Våra projekteringsledare har lång erfarenhet och stora kunskaper inom ledning av projektering och kan medverka vid för-, om-, till- och nybyggnadsprojekt.
  • Byggledning.Våra rutinerade byggledare kan planera, leda och samordna arbetet på ett bygge. Vi utför även kontroll av åtaganden genom hela bygget. Vi ser till att beställarens intressen omhändertas och slutresultatet blir enligt önskan. 
  • Kontrollansvarig enligt PBL. Vi tillhandahåller Kontrollansvariga enligt Plan- och Bygglagen, nivå K. Erfarna experter med stora kunskaper. 
  • Entreprenadbesiktningar. Våra certifierade besiktningsmän tar uppdrag som huvudbesiktningsmän för entreprenader. Här finns breda erfarenheter från besiktningar av industri, utbildningslokaler, vårdbyggnader, bostäder och kontor och mycket annat.
Vi är med dig i alla skeden av bygget
Kontakta oss