Om oss

Ett framtidsorienterat företag inom byggsektorn

Välkommen till Sitowise – ett stadigt växande konsultföretag inom byggsektorn. Hos oss arbetar idag runt 200 personer med breda erfarenheter från en rad olika projektområden. Nybyggnad eller om- och tillbyggnad – vi utför projekt inom hela husbyggnadsområdet – byggnadskonstruktion, stomprojektering, byggteknik, grundläggning, geoteknik, byggadministration med mera. Anlitar du oss får du en helhetstjänst inom byggprojektering. 

Våra medarbetare är kompetenta och erfarna och vidareutbildar sig kontinuerligt och tar del av de senaste teknikerna och programvaran inom byggteknik och geoteknik. För oss är det viktigt att alla medarbetare är delaktiga i vårt mål att hela tiden driva företaget framåt i utvecklingen. 

Alla får möjlighet att utveckla sig hos oss

Vi satsar alltid på det senaste inom teknik och utbildning och våra medarbetare får alltid möjligheten att utveckla sig – alltid med kunskap och goda kundrelationer i fokus. Ambitionen är att alltid leva upp till kundernas behov och önskemål, bygga förtroende och vara en trygg samarbetspartner inom våra områden byggnadskonstruktion, geoteknik och byggadministration. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs, deras kunskaper och hårda arbete gör att vi har så många återkommande kunder.

 

Vi är med dig hela vägen

Vi vill att du ska vara trygg i att du får hjälp av rätt hantverkare och entreprenörer, att de priser du betalar för material och jobb är korrekta och att du får hjälp av företag som har rätt kompetens och erfarenhet. Vi kan hjälpa dig så att projektet kan utföras inom den uppsatta tidsplanen och inom den budget som har satts upp. Vi finns vid din sida genom hela arbetet, alltid med tydlig kommunikation och en vilja att förbättra och optimera.

Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med fastighetsägare, hyres- och bostadsrättsföreningar. Om du vill få referenser till andra kunder är du välkommen att höra av dig. Vårt mål är att alla kunder ska vara nöjda idag och på lång sikt!

Ett växande konsultföretag inom bygg
Kontakta oss